Ekonomi

Anmälningar mot mäklare slår rekord

Antalet anmälningar mot mäklare blev rekordhögt även 2019.

Anmälningar mot mäklare slår rekord

Sedan 2014 har anmälningar mot mäklare gått stadigt uppåt år efter år, och 2019 utgjorde inget undantag. Totalt inkom 587 anmälningar, vilket är 21 fler än året före enligt Fastighetsmäklarinspektionen. 

Oftast handlar det om brister i marknadsföringen. Av de 126 ärenden som Fastighetsmäklarinspektionen hann besluta inom var det 115 som gav påföljd, varav 11 var återkallelser av registrering, 77 var varningar och 27 erinringar. Man förklarar samtidigt att antalet beslut blev något färre 2019 med att man arbetat bort ärendebalanser som uppstod då myndigheten flyttade. 2018 låg antalet beslut på 191 stycken.

De tio främsta anledningarna för anmälan 2019, med siffror för 2018 inom parentes:

 • God fastighetsmäklarsed: 222 (206)
 • Mäklarens agerande: 169 (179)
 • Förtroende för mäklaren: 140 (101)
 • Pris i marknadsföring: 139 (133)
 • Budgivning: 102 (97)
 • Marknadsföring: 61 (69)
 • Rådgivnings- och upplysningsskyldighet: 53 (72)
 • Opartiskhet: 53 (37)
 • Objektsbeskrivning: 48 (53)
 • Kontraktsskrivning: 44 (43)

De fem vanligaste orsakerna för disciplinär påföljd 2019:

 • Marknadsföring: 29
 • Anbudsförteckning: 28
 • Omsorgsplikt: 24
 • Objektsbeskrivning: 20
 • Journal: 12