Färre husbyggen i fjol

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2019 och ombyggnad 1989–2019.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2019 och ombyggnad 1989–2019. Grafik: SCB

Det färdigställdes färre småhus 2019 än året före.

Förra året färdigställdes 10 213 lägenheter i småhus enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB), vilket är färre än året före. Samtidigt ökade färdigställandet av lägenheter i flerbostadshus, totalt byggdes sex procent fler. Det SCB definierar som lägenhet är kort och gott ett utrymme tänkt att användas som bostad, oavsett hustyp. Därmed är även bostäder i småhus definierade som lägenheter.

Flest bostäder per invånare byggdes i Uppsala (10,1 per 1 000 invånare), därefter kommer Skåne och på tredjeplats Norrbotten. Snittet för riket är 5,4.

I botten av listan hittar du Värmland och Dalarna med 2,3 lägenheter per 1 000 invånare.

Genomsnittlig area för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus var 58 kvadratmeter, motsvarande för ett småhus var 145 kvadratmeter.