Flest nybyggen utanför storstäderna i fjol

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2018 och ombyggnad 1989 – 2018.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2018 och ombyggnad 1989 – 2018. Grafik: SCB.

Förra året var det länen utanför storstäderna som var mest flitiga på att bygga nya bostäder.

Det byggdes marginellt färre hus i fjol jämfört med året före enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Däremot byggdes fler lägenheter utanför storstäderna än i dessa, vilket är första gången sedan 1997. 

I Uppsala byggde man mest flitigt, totalt färdigställdes 9,7 lägenheter per tusen invånare. I andra änden av skalan hittar vi Västernorrland, där färdigställdes 1,2 lägenheter per tusen invånare vilket alltså var minst i landet. Snittet för riken är 5,4 lägenheter per tusen invånare.

Det byggdes också många lägenheter i nybyggda flerbostadshus, hela 42 844 stycken.

- Detta är 20 procent fler än året innan och det högsta antalet sedan 1973 då strax över 53 700 bostadslägenheter blev klara i flerbostadshus, skriver Statistiska Centralbyrån.

Antal färdigställda lägenheter per 1000 invånare i länen

Län Antal lägenheter per 1000-invånare
Blekinge län 2,1
Dalarnas län 1,7
Gotlands län 4,7
Gävleborgs län 2,8
Hallands län 5,4
Jämtlands län 4,3
Jönköpings län 3,1
Kalmar län 4,9
Kronobergs län 9,0
Norrbottens län 3,9
Skåne län 6,1
Stockholms län 6,5
Södermanlands län 6,2
Uppsala län 9,7
Värmlands län 5,3
Västerbottens län 5,8
Västernorrlands län 1,2
Västmanlands län 5,1
Västra Götalands län 4,2
Örebro län 7,1
Östergötlands län 5,4
Riket 5,4