Expropriation granskas av Riksrevisionen

2010 kom en ny lag som gjorde gällande att markägare som får sin mark tagen med tvång av myndigheterna. Foto: Lantmäteriet/Harry73

2010 kom en ny lag som gjorde gällande att markägare som får sin mark tagen med tvång av myndigheterna. Foto: Lantmäteriet/Harry73

Sätts marknadsvärdet likvärdigt oavsett myndighet eller geografisk lokalisation? Riksrevisionen får i uppdrag att granska expropriation.

2010 kom en ny lag som gjorde gällande att markägare som får sin mark tagen med tvång av myndigheterna, så kallad expropriation, ska få ut 25 procent över marknadsvärdet. Men hur värdet räknas ut är olika hos olika myndigheter och län. Riksrevisionen ska nu granska om hanteringen är effektiv och likvärdig.

– Inget vet idag exakt hur mycket skattepengar som läggs på detta, och ingen utvärdering har gjorts sedan lagstiftningen ändrades 2010, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Expropriation kan ske när en markägare och en myndighet inte lyckas nå en frivillig överenskommelse. Exempelvis om det ska byggas en väg och någons hus ligger ivägen, men husägaren vägrar att sälja huset. Då kan det bli så att det blir en tvångsinlösen.

Men det är förstås viktigt att marknadsvärdet sätta på ett rättvist sätt oavsett var i landet som man bor eller äger mark. Det är detta som Riksrevisionen nu ska granska.

Granskningen är avgränsad till regeringen, Lantmäteriet samt Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen eftersom det är dessa myndigheter som har flest ärenden.