Två personer omkom i elolyckor 2016

Elledningar.

Elledningar. Foto: Elsäkerhetsverket.

Olycksstatistiken har börjat sammanställas och en ny elsäkerhetslag arbetas fram.

Förra årets olycksstatistik har börjat sammanställas av Elsäkerhetsverket, och hittills vet vi att det var två dödsolyckor med koppling till el. Det handlar om två yrkesmän som arbetade på en kraftledning och kom i kontakt med den spänningsförande ledningen.

Elrelaterade dödsfall har de senaste tio åren varierat mellan 0-5 personer per år. 

När det kommer till elolyckor utan dödlig utgång förväntas statistik först till våren då sammanställningen är klar.

Värt att notera på området är att en ny elsäkerhetslag träder i kraft 1 juli i år. Den påverkar även dig som privatperson.

- Alla företag som utför elinstallationsarbete på andras anläggningar, det vill säga en elcentral och dess anslutningar, ska finnas med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör det enkelt för dig som köper elinstallationstjänster att kontrollera att företaget uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn, förklarar Elsäkerhetsverket och fortsätter:

- Du som köpare är också stärkt i och med att det faktiskt är reglerat i lag hur elinstallationsföretag ska utföra elinstallationsarbete.

Elsäkerhetsverkets "Tänk på att":

  • Ett företag som är en huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra inte räknas som ett elinstallationsföretag. Det betyder att huvudentrepenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör därför berätta för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du som kund själv kan kontrollera företaget i registret.
  • Som köpare av tjänster bör du i förväg läsa igenom avtalsvillkoren och alltid kontrollera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister.
  • Som anläggningsinnehavare bör du spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vilka elinstallationsarbeten i din elanläggning. Dessa behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden, med mera.