Teknik

Så bra är de enkla elmätarna

Energimyndigheten har testat hur bra elmätare fungerar.

Med hjälp av en elmätare kan du mäta hur mycket el en viss produkt slukar. Energimyndigheten har testat utbudet av enkla elmätare för att se hur rättvisande resultat de ger dig, och av rapporten att döma presterar de flesta helt okej.

Elmätaren kopplas in mellan uttaget och produkten, via en display kan du sedan se hur mycket el produkten drar. I testet används en mobilladdare, en LED-lampa och en tv. Alla produkterna mäts först upp noggrant med avancerad mätutrustning. Därefter testas hur väl elmätarna lyckas få fram samma resultat.

Sämst i testet på hög effekt blev Esic PM 498 eftersom den inte klarade av att mäta upp tv:ns korrekta watt. I övrigt klarade sig alla elmätare galant på samtliga tre produkter när det kom till högre wattal. Det som märks är att det kan förekomma vissa avvikelser. 

- Velleman NETBSEM3 visar konsekvent 1 watt för mycket upp till 100 watt. Cotech EMT707CTL visar 11 watt istället för 10 watt, men från 20 watt och upp till 100 watt visar den hela tiden 1 watt för lite, skriver Energimyndigheten.

Vid låga watt blir det svårare. Ingen av produkterna klarar av att mäta standby (0,17 watt), och endast fyra av sju klarar av att mäta 2 watt. Först vid 5 watt lyckas alla produkter leverera resultat. Ju högre watt desto mer korrekt blir resultatet, men avvikelser på 1-2 watt förekommer.

Här hittar du hela testet. Det finns även test av smarta elmätare.