Värme, Energi

Ny forskning: Lagra solenergi och använd dygnet runt

Forskare har nu effektivt lyckats härma växternas lagring av solenergi och tror att vi inom tio år kommer att kunna göra samma sak i våra hem. Det innebär att vi med en solpanel på taket inte bara får energi när solen lyser, utan även kan nyttja energin i lagrad form kvälls- och nattetid. I en artikel på Svt.se säger Lars Kloo, chef på kemiinstitutionen på Kungliga tekniska högskolan, att forskarna tidigare kunnat göra detta men att de först nu lyckats hitta en lönsam och tillräckligt effektiv lösning.

Det handlar i grund och botten om att använda solljuset för att klyva vattenmolekyler. Det svensk-kinesiska forskarlaget har på det här sättet fått fram vätgas på världsrekordtid, lika snabbt som växterna sköter sin process i naturen.