Minecraftspelare först att gratis få ta del av Lantmäteriets kartor

Det populära spelet Minecraft från en riktig Sverigekarta.

Det populära spelet Minecraft från en riktig Sverigekarta.

Bygg ditt hus på sin riktiga plats i Minecraft med kartor från Lantmäteriet.

Lantmäteriet planerar att göra en del av sitt kartutbud kostnadsfritt, och de som blir först att få ta del av kartorna blir spelare av det populära datorspelet Minecraft. Är du Minecraftanvändare kommer du med andra ord kunna bygga ditt hus i en svensk landskapsmodell från och med 18 december.

- Vi vill gärna få fler barn att använda kartor och spelbaserat lärande är ju på stark frammarsch, så vi tror att det här är ett bra sätt. Men det skapar även andra möjligheter i samhället genom Minecrafts potential. Myndigheter och företag har fått upp ögonen för spelets möjligheter att snabbt och enkelt skapa tredimensionella miljöer. Det har gjort att spelet har börjat användas i planeringen av vårt samhälle, flera kommuner har till exempel använt Minecraft för att föra dialog med ungdomar och andra spelare i samband med planeringen av nya bostadsområden, säger Peter Nyhlén, chef för Lantmäteriets tillhandahållande av kartor och geografisk information.

De kartor som göra tillgängliga kostnadsfritt är Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande positioneringstjänst med meternoggrannhet. Sedan ett par månader tillbaka finns även Översiktskartan och en enkel höjdmodell.