Många åskskadade robotgräsklippare - så skyddar du den

Många åskskadade robotgräsklippare - så skyddar du den

Foto: Medlemmen HaPe68

Robotgräsklipparen löper näst störst risk att ta skada vid ett åskoväder.

Antalet robotgräsklippare som skadas i åskoväder ökar kraftigt. 2013 stod de för under 3 procent av skadorna, numera utgör de den näst vanligaste skadan vid åska. En starkt bidragande orsak är förstås att fler äger robotgräsklippare. Men även att roboten, till skillnad från annan hemelektronik, befinner sig utomhus under åskovädret.

Förutom skador från blixtnedslag utgör även vatten ett problem. Vattnet tar sig in och kortsluter elektroniken.

– För att skydda robotgräsklipparen mot åska kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen. Ett billigare alternativ är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg. Skulle robotgräsklipparna skyddas bättre skulle en stor del av dessa skador kunna undvikas, säger Folksams skadeförebyggare Erik Arvidsson.

Skydd för robotgräsklipparen:

  • För att skydda robotgräsklipparen kan du montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen till en kostnad under 1000-lappen. Det ger ett bra skydd för indirekta nedslag som är den mest förekommande orsaken till åskskada.
  • Ett billigare alternativ är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.
  • Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.