Vanligaste skadorna i hemmet vid åska

TV-apparater drabbas ofta av skador när åskan går.

TV-apparater drabbas ofta av skador när åskan går. Foto: Creative Commons / Vidmir Raic

Här är prylarna som oftast tar stryk när blixten slår ner.

Den teknikpryl hemma som oftast tar skada vid åskoväder är TV:n. Många drar ur sladden till routern och liknande enheter men glömmer TV:n och prylarna som sitter i den. Därmed ökar också antalet skador på streamingenheter såsom Chromcast och Apple TV.

– Att åskan kommer varje sommar, det är något man får räkna med, men medan många drar ut sladdar och eluttag när åskan går slår man inte av TV:n och glömmer att dra ut sladdar till olika TV-enheter. Sedan förra året har vi sett en ökning på närmare 70 procent där Apple TV och Chromecast blivit skadat, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare hos Folksam.

Även robotgräsklippare ökar fort i skadestatistiken och är nu fem gånger fler än vad de var 2013. Idag utgör de 15 procent av antalet anmälda skador.

Andra kategorier som ökar är pooler, spabad och solceller.

Skador på fast el minskar däremot - även om det såklart fortfarande förekommer skador på sådant som värmepumpar och liknande. 

- Det minskar men står fortfarande för en relativt stor del av skadorna. Det är framför allt värme- och vattenpumpar som är mest utsatta följt av elcentraler och fasta elledningar, säger Erik.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.
  • Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Skydd för robotgräsklipparen:

  • Koppla ur robotgräsklipparen när du vet att åska är på väg eller montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen. Det ger ett bra skydd för indirekta nedslag som är den mest förekommande orsaken till åskskada.

Fler tips vid åska:

  • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
  • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.