Värme, Ekonomi, Energi

Lägre bidrag för solceller

Funderar du på att söka stöd för solceller och börja producera egen el? Regeringen har enligt Energimyndigheten justerat stödet för solceller - från och med 2013 kan du ansöka om stöd för 35 procent av kostnaderna istället för tidigare 45 procent. De menar att investeringskostnaderna har sjunkit kraftigt, och att justeringen gör så att fler kan ta del av stödet än vad som tidigare varit möjligt.

– Det har varit ett större intresse än vad pengarna räckt till. De nya pengarna öppnar möjligheter för de som ännu inte fått möjlighet att ta del av stödet, säger Linus Palmblad hos Energimyndigheten.

De som hunnit slutföra sina projekt före ändringen träder i kraft den 1 februari går på de gamla villkoren. 

Totalt avsätts 210 miljoner kronor fram till och med 2016.