Teknik, El & Teknik

Kommunerna: "Det satsas för lite pengar på bredband"

40 procent av landets kommuner tror sig inte nå regeringens bredbandsmål i tid.

Bredbandshastigheten ska öka i Sverige.

Bredbandshastigheten ska öka i Sverige. Grafik: Bredbandskollen.se.

Sveriges regering har satt målet att 95 procent ska ha tillgång till snabbt bredband - minst 100 megabit per sekund - år 2020. Men flera kommuner tror sig inte kunna uppnå detta, enligt en enkät som Sveriges Radio genomfört.

80 av landets 240 kommuner har hittills inkommit med svar på enkäten. Utav dessa 80 svarar 40 procent att de inte tror att det kommer att nå målet, och hela 80 procent anser att pengarna som regeringen satsar inte räcker till. I Sörmland anser exempelvis 8 av 9 bredbandssamordnare att regeringen satsar för lite pengar. Även i Strängnäs behövs mer pengar.

– Annars når vi inte målen, säger kommunordföranden Jacob Högfeldt.

Bostadsminister Peter Eriksson meddelar dock att kommunerna inte kommer att få mer bidrag under mandatperioden. Men han är ändå positiv inför att de ska uppnå målet till 2020.

– Jag är mera bekymrad över att det finns en del kommuner som har visat lågt intresse. Där politikerna och tjänstemännen inte lägger så många strån i kors för att få tillstånd att det ska hända något. De kommuner som vill de har ju lyckats bättre än de som sitter och väntar på att någon annan ska lösa det här åt dem, säger han.