Juridik

Vem äger rätten till husets design?

House Tumle av Johannes Norlander. Huset har dock inget med innehållet i den här artikeln att göra, mer än att det är arkitektritat.

House Tumle av Johannes Norlander. Huset har dock inget med innehållet i den här artikeln att göra, mer än att det är arkitektritat. Foto: Rasmus Norlander

Känner du att någon kopierat ditt hus? Vi lät en jurist berätta vem som äger rätten till designen på ett hus och vad som är tillåtet att kopiera och inte.

Du blir lovad ett unikt hus. Ni tar fram ritningar och lägger ner pengar och energi - för att ett par år senare se ett likadant hus resas ett par kilometer bort. Vem äger då egentligen rätten till husets design?

Svaret på den frågan är både enkelt och komplicerat på samma gång. Uppnår huset verkshöjd så att det skyddas av upphovsrätten, då är det den som äger upphovsrätten som också äger rätten till husets design. Problemet ligger i att definiera verkshöjd.

– När det gäller lite mer spektakulära arkitektoniska skapelser, som exempelvis Turning Torso, då är det ganska självklart att den typen av byggnader också har upphovsrättsligt skydd. Men även många småhus kan ha upphovsrättsligt skydd. Ytterst är det domstolen som avgör om något uppfyller kraven för upphovsrätt, säger Ann Källsand vid Fredersen Advokatbyrå.

Ann Källsand

Ann Källsand

Hon säger att det är svårt att säga var gränsen går i juridisk mening, men att det finns ett bra sätt att tänka: “Om huset är så pass intressant att någon vill uppföra en exakt kopia av det, då har förmodligen huset vissa speciella drag som kan anses skyddsvärda”.

Det är således höjden av originalitet som avgör hur mycket ditt hus kan betraktas som konst.

Vem äger rätten?
Uppnår huset verkshöjd är det den som äger upphovsrätten till det som kan bestrida kopian. Har du inte avtalat om att arkitekten ska överlåta upphovsrätten på huset till dig så är det arkitekten själv, alternativt arkitektfirman, som äger den - då är det också arkitekten eller firman som måste gå i strid mot den som kopierat ditt hus. Det innebär att du måste tala med den som äger upphovsrätten och få denna att driva processen mot exempelvis den granne som kopierat ditt hus.

Har arkitekten då sålt samma ritning igen trots att ni avtalat om att huset skulle vara unikt, då handlar det istället om ett avtalsbrott. Men Katarina O Cofaigh, ansvarig för arkitektur- och professionsfrågor hos Sveriges Arkitekter, menar att de allra flesta arkitekterna strävar efter att bygga olika hus varje gång och att det ofta är så som resultatet också blir - olika. Dels på grund av att förutsättningarna på plats varierar och dels på grund av att arkitekten vill bygga något unikt samt att beställaren ofta har egna krav som vägs in.

– En arkitekt tar alltid intryck av andras arbeten, man har liksom hela arkitekturhistorien som inspirationskälla. Men samtidigt vill man göra något eget och det försöker man ju. Ibland ska det vara likt, det kan till och med vara ett krav i detaljplanen, men man kan alltid se skillnader och olikheter, säger hon.

Har arkitekten trots allt sålt samma ritning två gånger hänger det på att du kan bevisa att ni kommit överens om att huset bara fick finnas i ett exemplar. Kan du inte det så tar resan stopp här.

Är det istället en hustillverkare som ligger bakom huset blir det klurigare, detta även om du varit med och gjort ändringar personligen.

– Hustillverkare har ju ofta som koncept att de har ett antal husmodeller som de säljer till alla. Dina förändringar av ritningen måste vara väldigt omfattande för att du ska kunna betraktas som medupphovsman och ha något att säga till om, säger Ann Källsand.

Här är det troligen också svårt att övertala hustillverkaren om att de ska driva en rättslig process för att stoppa bygget, eftersom det förmodligen är de själva som sålt samma hus en gång till. Har du avtalat med hustillverkaren om att ditt hus skulle vara unikt måste du kunna bevisa detta i en domstol för att få rätt, exempelvis genom att visa upp ett skriftligt avtal.

Vad har vi lärt oss hittills?

  • Om huset uppnår verkshöjd kan en domstolsprocess inledas mot den som kopierat ditt hus
  • Endast den som är innehavare av upphovsrätten (upphovsmannen eller någon som har övertagit upphovsrätten) till husets design eller dess ritning kan driva processen mot den som gjort intrång
  • Vid en eventuell tvist där upphovsmannen sålt samma hus/ritning två gånger måste du kunna bevisa att ni avtalat om att huset skulle vara unikt

Avtal och straff
– Det man kan säga generellt är att om man bygger ett exakt likadant hus som någon annan ritat, då riskerar man att det är ett intrång och man får betala ersättning för utnyttjandet och skadestånd för intrånget, säger Ann Källsand.

Exakt vad summan i slutändan hamnar på är svårt att sia om men Ann menar att en sak är säker:

– Det blir mer pengar än vad det kostat att köpa ritningar och tjänst. Tanken är inte att man ska kunna gå med vinst på intrång.

Det finns exempelvis ett rättsfall vid Eksjö tingsrätt från 2007, där en man i Tranås dömdes att betala drygt en halv miljon kronor till en arkitektfirma för att han kopierade deras ritningar och lät ett annat företag bygga huset arkitekterna ritat åt honom.

Om du går i husköpartankar och verkligen vill vara 100 procent säker på att ditt hus blir unikt bör du dock avtala på detaljnivå med arkitekt eller hustillverkare redan före bygget om vad som gäller. Ann Källsand menar att det finns tre punkter som ska vara så tydliga som det bara går:

  • Avtala om att byggnaden bara får existera i ett exemplar
  • Specificera vad ett “likadant” hus är, var gränserna går
  • Avtala om ett på förhand reglerat vite som gäller vid avtalsbrott

Läs mer
Diskussion i forumet Hjälp, grannen vill bygga kopia av mitt hus