Ska bli lättare att bygga hus på landet

Ska bli lättare att bygga hus på landet

Foto: Marlén Eskilsson.

Utredning ska undersöka hur byggande på landsbygd kan underlättas.

Att få finansiering för ett husbygge i en liten kommun kan vara svårt. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska bena ut om det finns några statliga åtgärder som kan sättas in för att underlätta finansiering – det gäller då både småhus och flerbostadshus.

– Bankernas lokalkännedom har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta finansieringen för de som vill bygga på landsbygden. Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande där, oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Exakt vad den här typen av underlättande finansieringslösningar skulle kunna innebära framgår inte, utan det är det som utredningen avser ta fram. Men det ska handla om kostnadseffektiva statliga åtgärder.

Uppdraget ska slutredovisas 29 mars nästa år, men redan till hösten kan vi vänta oss att få en del klarhet i detta avseende småhus då utredningen ska delredovisas.