Ekonomi

Så klarar vi boendeutgifterna

Statistik ur rapporten.

Statistik ur rapporten. Boverket

En ny rapport från Boverket visar att inkomsterna växt mer än boendeutgifterna, men bara hos vissa grupper.

I drygt 700 000 av landets hushåll är det liten marginal mellan disponibel inkomst och boendeutgifter visar en undersökning som Boverket genomfört. Boendeutgifterna har växt mer än vad inkomsten gjort bland de med lägst inkomster.

- De hushåll som har de lägsta inkomsterna har små marginaler och lägger en relativt stor andel av sin disponibla inkomst på boendet och har svårare att klara baskonsumtion och att spara, säger Boverkets nationalekonom Hans Jonsson.

Vanligen handlar det om stora barnfamiljer, pensionärer och ensamstående föräldrar. Personer som hyr i andrahand är också en grupp med små marginaler. Hyresrätter sticker ut överlag.

– Att bo i en hyresrätt höjer boendeutgiften med cirka 16 procent jämfört med att bo i en bostadsrätt. Att bo i en äganderätt sänker däremot boendeutgiften med 17 procent jämfört med att bo i en bostadsrätt, säger Hans Jonsson.

Men rapporten visar också att genomsnittshushållet fått bättre marginaler de senaste åren. Inkomsterna har i snitt växt 29 procent mellan 2006-2013, samtidigt som boendeutgifterna ökat med 14 procent.

– Det genomsnittliga hushållet har fått bättre marginaler och kan nu lägga mer pengar på annan konsumtion när boendeutgifterna är betalda, säger Hans Jonsson.