Postproblemen inte över - men lite bättre

Det är fortfarande många som är missnöjda med posthanteringen.

Det är fortfarande många som är missnöjda med posthanteringen. Foto: Byggahus.se.

Den kraftiga kritikstormen mot Postnord är inte över men kvaliteten har förbättrats.

Post- och Telestyrelsen (PTS) har följt upp kvaliteten på den svenska postmarknaden efter de senaste månadernas kritikstorm. Enligt Postnord är problemen åtgärdade, medan myndigheten pekar på att det fortfarande strömmar in klagomål.

– Det är onormalt mycket klagomål, men vi vet inte om det är en svans av de berättigade klagomålen som förekommit under de senaste åren, eller om kvaliteten är lite för låg, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS, till SVT Nyheter.

Deras rapport visar på fortsatt kritik, men också att Postnord i alla fall lyckas uppnå en godkänd nivå på sin posthantering.

I rapporten fastslås dock att företagets digitaliseringsprocess måste förbättras för att de ska kunna hantera situationen rent ekonomiskt då paket och brev minskar i antal medan allt mer post går digitalt. Företaget behöver även förbättra sin klagomålshantering.

Även Bring Citymail får kritik.

- PTS konstaterar i föreliggande rapport att Postnord och Bring Citymail visserligen har genomfört en mängd kvalitets- och tillförlitlighetshöjande åtgärder, men att båda operatörerna står inför fortsatta utmaningar. Postnord till följd av fortsatt minskade brevvolymer och Bring Citymail på grund av verksamhetens snabba expansion och problem att säkerställa samma servicenivå i underleverantörernas utdelningsverksamhet, skriver myndigheten i rapporten.