Postnord ska kunna kräva flytt av brevlåda

Nytt förslag ger Postnord rätt att kräva flytt av husägares brevlådor till en samlad plats högst 200 meter från huset.

En samlad plats för brevlådor.

En samlad plats för brevlådor. Foto: doubleH

För att förenkla för Postnord föreslår Post- och Telestyrelsen (PTS) att företaget vid behov ska kunna kräva att brevlådor flyttas, och istället placera dem samlat. Maximalt avstånd till brevlådorna ska för husägarna få vara 200 meter, men de som redan idag har längre än så ska inte påverkas.

– För den stora mängden användare tänker vi oss att man kan ha lite längre till sin anordning än i dag, säger Emma Maraschin på PTS.

Förslaget ligger med som en del i ett nytt regelverk som PTS håller på och tar fram gällande postutdelning. Tanken är att det ska förenkla postutdelningen.

Både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har riktat kritik mot förslaget. De menar på att det är en försämring av servicen som kan tänkas leda till både otrygghet och praktiska problem.

Totalt beräknas 4,4 miljoner hushåll beröras av förslaget.