Oseriösa byggföretag skapar osund konkurrens i Stockholm?

Trots att vinsterna ökar i byggbranschen är det få företag som tänker nyanställa, många planerar till och med nedskärningar.

– Oseriösa företag som inte följer lagar och regler konkurrerar ut seriösa företagare med pressade priser. Resultatet blir att allt färre byggarbetare har anställningar hos seriösa byggföretag trots att efterfrågan ökar, säger Elisabeth Martin som är vd för Stockholms Byggmästareföreningen.

Uttalandet kommer efter att resultatet från föreningens årliga enkät sammanställts. Enkäten visar att sysselsättningen för byggföretag i Stockholm ökar, men att många företag ändå tänker skära ner på personalen, något som föreningen menar beror på osund konkurrens.

– Att antalet sysselsatta går ner samtidigt som konjunkturen vänder upp är ett nytt fenomen inom byggbranschen. Med största sannolikhet ser vi resultatet av att den osunda konkurrensen har slagit rot i Stockholms byggbransch. Det är mycket oroväckande, säger Elisabeth Martin.

Som lösningar på problemet nämns lagstadgat krav på närvaroliggare, en vidareutveckling av ID06 och att det införs lag om anmälningsplikt och lag om förenklad månadsrapportering.