Ekonomi, Köpa & sälja hus

Nytt förslag om skärpt amorteringskrav

De med stora bolån i förhållande till sin inkomst kommer framöver att tvingas amortera mer än vad de gör idag.

De med stora bolån i förhållande till sin inkomst kommer framöver att tvingas amortera mer än vad de gör idag. Foto: Era Sweden.

Finansinspektionen vill skärpa amorteringskravet för personer med stora lån i förhållande till inkomst.

På grund av växande skulder och klättrande huspriser har Finansinspektionen tagit fram ett nytt förslag som de anser kommer att öka stabiliteten i svensk ekonomi. Förslaget innebär att amorteringskravet skärps för de grupper som lånar 4,5 gånger sin inkomst före skatt.

– För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill FI därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget kommer att gå ut på remiss inom kort, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Det gamla amorteringskravet kommer att finnas kvar och för denna grupp hamnar detta alltså ovanpå det redan existerande kravet. De ska med andra ord amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag.

- Således innebär de skärpta amorteringskraven att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per år, konstaterar Finansinspektionen.

Förslaget kommer att presenteras i detalj under förmiddagen idag.