Ekonomi

Ny rapport varnar för bostadsbubbla

Kreditvärderingsbolag anser att Sverige löper störst risk för en bostadsbubbla, men storbanken håller inte med.

Nybyggda bostäder.

Nybyggda bostäder. Foto: Marlén Eskilsson

Kreditvärderingsbolaget Moodys har analyserat penningpolitiken i de tre länder som var först med att sänka reporäntan till negativ nivå. Danmark och Schweiz uppges ha lyckats med sin penningpolitik, medan Sverige inte nått sitt inflationsmål. 

- På samma gång har de oavsiktliga konsekvenserna av den väldigt expansiva penningpolitiken blivit allt mer uppenbara, i form av snabbt stigande huspriser och en ihållande stark tillväxt i bolånekrediter, säger Moodys vice ordförande Kathrin Muehlbronner.

Företaget varnar nu för att konsekvensen av detta, i kombination med fortsatt låga räntor, kan ge negativa effekter på bostadsmarknaden. Sverige anses vara det land som löper störst risk för en sprucken bostadsbubbla. 

Samtidigt spår storbanken Nordea att bostadspriserna nu nått sitt tak och därför kommer att vara stillastående de kommande två åren. I deras senaste konjunkturrapport skriver de att orsaken till detta är att de ständigt sjunkande räntorna nu kommer att plana ut, vilket tillsammans med en markant lägre ökningstakt för svenskarnas disponibelinkomster de närmaste åren kommer att kyla ned marknaden. 

Deras analys är också att vi inte ligger i riskzonen för en sprucken bostadsbubbla eftersom vi har så kraftig bostadsbrist i landet.