Nu börjar husflytten i Kiruna

Ett av bläckhornshusen. Totalt flyttas tre stycken, de heter B51, B52 och B53 och samtliga flyttas intakta.

Ett av bläckhornshusen. Totalt flyttas tre stycken, de heter B51, B52 och B53 och samtliga flyttas intakta. Bild: LKAB.

Stadsflytten av Kiruna är på väg att inledas genom flytt av de så kallade bläckhornshusen.

Kiruna ska flyttas. Det är en lång process som förväntas ta många år, men nu sätter den i alla fall igång. De tre första husen står uppallade redo att förflyttas till ett nytt bostadsområde vid Luossavaara.

Husen är så kallade bläckhornshus - kulturbyggnader med över 100 år på nacken som byggdes för att användas som tjänstebostäder av gruvarbetarna.

– Man har ju varit in i dem och tittat och de är helt unika hus. Det finns ju inget liknande i Sverige, och det är ju ett av skälen till att LKAB och kommunen kommit överens om att flytta ett antal av de här husen, för att rädda dem till eftervärlden, säger Tjabba Nordanfjäll till Sameradion & SVT Sápmi.

Husen pallas upp på stora balkar och lyfts sedan upp på en trailer med hydrauliska domkrafter. Själva flytten sker sedan i promenadtakt.

Bostadsområdet vid Luossavaara uppges dock inte stå färdigt och inflyttningsklart förrän 2019. Hela stadsflytten väntas ta mellan 15-20 år.