Ekonomi

Många turer om avgäld

Tomträttsavgäld ifrågasatt. Tomten på bilden är dock inte den i artikeln.

Tomträttsavgäld ifrågasatt. Tomten på bilden är dock inte den i artikeln. Foto: Elina Blom

Husägare förlorar mot kommunen i högsta instans.

En husägare i Västervik har tampats mot kommunen i flera instanser för att få sin avgäld nedsatt, men förlorar nu slutligen i mark- och miljööverdomstolen. Domstolen beslutar att kommunen har rätt att ta ut 9 408 kronor om året för tomten.

Huset personen bor i står på kommunal mark, och hyran för denna (tomträttsavgälden) är den som varit omstridd. I somras vann husägaren mot kommunen i mark- och miljödomstolen och fick avgälden nedsatt till 7 960 kronor. Önskan var egentligen 6 800 kronor, men så mycket var domstolen inte beredd att sänka.

Det nya beskedet från högsta instans gör dock denna dom overksam. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att siffrorna som använts i beräkningarna varit gamla, och med färska sådana i beräkningen får kommunen rätt.

Källa: Vt.se