Ekonomi

Lantmäteriet är för långsamma

Regeringen är missnöjda med Lantmäteriets handläggningstider.

Regeringen är missnöjda med Lantmäteriets handläggningstider. Grafik: Lantmäteriet

Utdragna handläggningstider kritiseras på högsta nivå.

Regeringen är missnöjda med Lantmäteriets handläggningstider, myndigheten är för långsamma. Den genomsnittliga handläggningstiden de sista 5 åren är 47,1 veckor, och detta menar regeringen bidrar till bostadsbristen.

- De långa handläggningstiderna påverkar samhällsbyggnadsprocessen negativt, inte minst tiden det tar för byggandet av bostäder. I och med att regeringen har ambitionen att öka takten i bostadsbyggandet så måste också Lantmäteriets handläggningstider kortas, säger bostadsminister Peter Eriksson, till Dagens Juridik.

Dels måste nu myndigheten själva utreda vad det är som gör att handläggningstiderna blir så långa. Detta arbete ska vara klart i maj. Dels får Statskontoret i uppdrag att se över hur Lantmäteriet arbetat för att korta ner handläggningstiderna och hur uppdelningen i flera myndigheter påverkar dem, ett arbete som kommer att redovisas i oktober.

Regeringen själva pekar dock på kompetensbrist som orsaken till problematiken.