Ekonomi

Länsstyrelsen: "Ingen är ansvarig för förgiftade vattnet efter husbrand"

Enligt länsstyrelsen kan ingen stå som ansvarig för att vattnet i Hamre förgiftats med flourtillsatser efter en husbrand.

Efter att räddningstjänsten släckte en husbrand i Hamre med så kallat B-släckskum, då A-skummet tog slut, har flera personer i området fått sitt dricksvatten förgiftat med PFAS-ämnen. Kommunen lade från början det ekonomiska ansvaret för provtagning och åtgärder på ägaren till det brandskadade huset. Men länsstyrelsen meddelar nu att det inte är husägaren som ska stå ansvarig.

Myndigheten anser vidare att det saknas någon som är ansvarig. De har därför ansökt om 250 000 kronor från Naturvårdsverket, pengar som är tänkta att gå till provtagning av tio brunnar,  en extern bedömning av hydrogeologin i området samt en granskning av de åtgärder som vidtagits så här långt. Under tiden tar kommunen prover från brunnen vid huset som brann och den närmaste grannen, tills dess att PFAS-ämnena nått en nivå på 90 nanogram.

– Vi har lovat att vi ska följa upp med provtagning till dess vi har kommit ner till halter om 90 nanogram och de ligger stabilt, säger miljöchef Margareta Eiserman till Nyteknik.se.

Men de boende är inte nöjda med beslutet. De känner sig svikna av kommunen och tycker att det är konstigt att ansvarsfrågan inte föll på Hamre kommun från början, då en privatperson inte kan veta vilket släckskum som brandkåren ska använda eller påverka beslutet då det tas i stundens hetta. Ytterligare en potentiell ansvarspart skulle då vara räddningstjänsten. Men kommunen hävdar fortsatt att inte heller de kan belastas med konsekvenserna av släckningen.

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, säger dock till Nyteknik.se att om de boende i området skulle anmäla till kommunen att de vill att räddningstjänsten ska ta prover från brunnarna så skulle det mynna ut i ett ärende där kommunen måste ta ett beslut kring ansvarsfrågan, och det beslutet kan sedan de boende överklaga till länsstyrelsen.

Men tills vidare får husägarna avvakta Naturvårdsverkets beslut rörande de 250 000 kronorna. Det väntas fattas i januari.