Juridik

Konflikt om värmepump ledde till ARN

Händelsen inträffade i Malmö.

Händelsen inträffade i Malmö. Foto: Google Maps.

Trots avhjälpningsförsök kvarstod hög ljudnivå hos värmepumpen, och företaget måste därför häva köpet.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) beslutar att en husägare i Malmö ska återfå 210 566 kronor mot att hon lämnar tillbaka en värmepump som hon köpt. Företaget som installerat bör också ombesörja nedmontering och transport. Beslutet kommer efter att kvinnan anmält installationsföretaget för felaktigheter i installationen och oljud från pumpen.

Det stora problemet uppges vara buller till följd av en högre ljudnivå än utlovat. Grannarna ska ha klagat på oljud efter att värmepumpen installerades, och efter det att mätningar utförts visade det sig att den lät dubbelt så högt som utlovat. 

Företaget erbjöd sig att sätta upp ett isolerat plank för att dämpa ljudet. Men eftersom den även varit felaktigt installerad och därför gått på full effekt är husägaren rädd att detta ska förkorta dess livslängd och därmed omintetgöra besparingspotentialen. Hon vill därför ändå att köpet hävs, alternativt att värmepumpen flyttas till en annan plats.

Byggföretaget motsätter sig dock detta, samt det faktum att återbetalningskravet ställs mot dem.

- Av ljudmätningarna framgår att värmepumpen inte uppfyller utlovad prestanda avseende buller. Detta är inte något som Jens Möller kan ta ansvar för eftersom företaget endast fakturerat NN av praktiska skäl. I själva verket är det ett annat företag som har handlagt bytet av värmepump i det aktuella huset, skriver Jens Möller Byggtjänst i sitt svar till ARN.

Allmänna Reklamationsnämnden kommer dock fram till att kvinnan har rätt. Dels för att det är företaget ifråga som fakturerat henne och därmed blir ansvarigt, dels för att du har rätt att häva köp om felet på varan är väsentligt vilket det i detta fallet anses vara.

- Av den oberoende mätning av ljudnivån som båda parterna kommit överens om framgår att ljudnivån ligger på 67 dB, vilket är betydligt högre än de 59 dB som framgår av pumpens anvisningar. Jens Möller Byggtjänst har medgett att värmepumpen inte uppfyller utlovad prestanda avseende buller. Det framgår därför inte annat av ärendet än att felet kvarstår trots flera avhjälpningsförsök. Felet är så väsentligt att NN har rätt att häva köpet och få tillbaka det belopp hon begärt, 210 566 kr, skriver ARN.