Golvåterförsäljare får bakläxa av ARN

Golvet var inte vad bostadsägaren hade förväntat sig och nu måste återförsäljaren betala både golv och monteringskostnad.

En golvåterförsäljare i Järfälla har fått beslut emot sig i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) efter att denna hamnat i en konflikt med en bostadsägare. Bostadsägaren beställde ett golv i ljus ask och tydliggjorde att den inte ville ha mörka inslag i detta. Provbiten som levererades hem höll enligt honom måttet och därför gjordes en beställning. Dock kontrollerade aldrig bostadsägaren den levererade beställningen innan golvläggaren var på plats.

Resultatet blev inte som förväntat, men återförsäljaren anser att bostadsägaren borde ha kontrollerat golvet först. De menar också på att det golv som valts faktiskt ska ha rustika inslag.

- Avtalet, dvs kvittot, avser Ljus ask. Detta är vitlaserad ask, inte enfärgad ask utan färgvariationer. Vad NN köpt framgår av det han kunnat se och läsa, några andrabeskrivningar av golvet finns inte. NN borde ha granskat golvet innan han bad en golvläggare lägga det. I så fall hade han upptäckt att det inte överensstämde med hans förväntningar och haft möjlighet att byta det innan det lades in i hans lägenhet, skriver Matt-Jacob (företaget ifråga).

Men ARN går på bostadsägarens linje och konstaterar att felet är väsentligt. Enligt den information som de fått in avviker golvets utseende från golvprovet, och kunden har då rätt att häva köpet. I detta fallet måste man också ta hänsyn till att en golvläggare hunnit lägga golvet och därför bör bostadsägaren även ersättas för denna kostnad. Matt-Jacob rekommenderas därför att betala 43 241 kronor till kunden varav 20 000 kronor avser kostnaden till hantverkaren.