Lösvirke, Ekonomi

Kalkyl för ett lösvirkesbygge

Pasis lösvirkesbygge

Pasis lösvirkesbygge Foto: Pasi Rönkkö

Vad kostar det egentligen att bygga hus? När det gäller kataloghus är det bara att slå en signal och fråga. Men priset för att bygga lösvirke känns svårare att definiera. Här får vi ta del av Pasis produktionskostnadskalkyl för lösvirkesbygget som just blivit klart.

Pasi Rönkkö och sambon Anna köpte en tomt från Nyköpings kommun våren 2003. De började med att skicka efter kataloger från alla hustillverkarna.
– Vi hittade fem planlösningar vi tyckte var OK, men alltid var det något som saknades. Då bestämde vi oss för att rita själva, berättar Pasi.

De utgick helt enkelt från den planlösning de var mest nöjda med och ritade om den som de ville ha den. Pasi är själv byggnadsingenjör och på jobbet har han tillgång till Autocad, så ritningsarbetet var det inga problem med.

När de var nöjda med ritningen gick de ut till 10 olika hustillverkare och begärde in offerter. Hela fyra stycken svarade, vilket var mer än man väntat sig. Ändå bestämde sig Pasi till slut för att bygga ett lösvirkeshus.

I september 2004 började markarbetena. Plattan gjöts i början av november och snickarna satte igång en vecka senare. Efter en månad hade man ett tätt hus.

Pasi har själv lagt ner en hel del arbete på bygget.
– Jag har fört dagbok och själv har jag lagt ner 609 timmar på bygget.
Mest har det handlat om att städa, hålla rent och ta hand om byggavfall, men även en del målning och snickeriarbete.
Som byggnadsingenjör fick Pasi även tillåtelse att vara kvalitetsansvarig för sitt bygge. Det var bara att ansöka hos byggnadsnämnden, som ville ha betyg och ett CV.

Om du klickar på länken ”Pasis kalkyl” till höger, hittar du delar av Pasis produktionskostnadskalkyl för lösvirkesbygget. I underliggande kalkylblad finns också en materiallista. Med Pasis dokument får man en god uppfattning om tids- och materialåtgång vid ett lösvirkesbygge. Vissa poster t ex golv, vitvaror och kök är utelämnade - var och en kan lägga till lämpliga kostnadsuppskattningar efter egna önskemål.

Läs mer: