Juridik

Inte rivning om delar av bärande stomme fanns kvar

Karlshamn.

Karlshamn.

Enligt näst högsta instans var det inte tal om en rivning när ett hus skulle renoveras i Karlshamn.

Var går egentligen gränsdragningen mellan renovering och rivning? Enligt mark- och miljödomstolen, den näst högsta instansen, är det inte fråga om rivning när delar av den bärande stommen samt en mindre del av taket, bärverk och syllar bevarats. Domstolen upphäver därmed den sanktionsavgift på 120 000 kronor som en husägare fått efter att byggnadsnämnden fått höra talas om dess husrenovering i i Karlshamn och klassat denna som ett nybygge.

"Domstolen konstaterar att det i lagtexten inte finns någon definition på vad som mens med rivning. Man har i stället tittat i förarbetena till lagen och kommit till slutsatsen att det i det aktuella fallet inte handlar om någon rivning", skriver tidningen Sydöstran.

I artikeln framgår det inte om byggnadsnämnden tänker överklaga beslutet för att få en avgörande dom.