Ekonomi

Huspriserna stiger igen 2017

Husprisernas utveckling det senaste året enligt K/T-talet, hela landet.

Husprisernas utveckling det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Grafik: SCB.

Det har varit en ökning, om än marginell, för huspriserna senaste tremånadersperioden enligt Statistiska Centralbyrån.

Sett till årsbasis har huspriserna stigit i samtliga 21 län enligt en ny rapport från Statistiska Centralbyrån. Men vid en jämförelse av de två senaste tremånadersperioderna är det bara klättrande priser i 11 av länen, medan 6 län iställer haft sjunkande huspriser. 

Högst prisuppgång redovisar Kronoberg och Västernorrland med sina 6 procent. Längst ner i listan hittar vi Jämtland vars huspriser sjunkit med 7 procent.

Men trots att priserna sjunker i ett par län hamnar snittförändringen i Sverige som helhet på plussidan. Totalt ökade huspriserna med 1 procent under tremånadersperioden november-januari.

I storstadsregionerna Göteborg och Malmö med omnejd steg priserna med 2 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

Topp 5

Kronoberg, +6 %

Västernorrland, +6 %

Östergötland, +3 %

Värmland, +3 %

Örebro, +3 %

Här backar priserna

Jämtland, -7 %

Jönköping, -3 %

Västmanland, -2 %

Gävleborg, -2 %

Västerbotten, -2 %

Kalmar, -1 %