Ekonomi

Huspriserna märker knappt av den inbromsade bomarknaden

Huspriserna ökar med två procent under augusti-oktober jämfört med tremånadersperioden före.

Huspriserna ökar med två procent under augusti-oktober jämfört med tremånadersperioden före. Foto: Marlén Eskilsson.

Det syns en viss avmattning i vissa län men i flera län fortsätter huspriserna att öka.

Det talas mycket om att bostadspriserna bromsar in, men det är fortfarande främst lägenhetsmarknaden som är påverkad. Huspriserna fortsätter att stiga. Den senaste tremånadersperioden har de ökat med två procent jämfört med perioden före. På årsbasis är ökningen nio procent.

Men det märks ändå av att även husmarknaden har påverkats av det förändrade läget på marknaden. Dels sker prisökningarna inte i en lika klar majoritet av länen, dels redovisar fyra län minskade priser vilket varit en ovanlig syn de senaste åren.

De län där priserna sjunker är Västerbotten (-3 procent), Västernorrland (-2 procent), Gotland (-1 procent) och Kronoberg (-1 procent). Vidare har Södermanland och Kalmar haft stillastående prisutveckling den senaste tremånadersperioden.

Även storstadsområdet Göteborg redovisar stillastående huspriser. I Stockholm är ökningen marginella en procent, men i Malmö ökar huspriserna med fyra procent under perioden augusti-oktober.

Kraftigast ökning på länsnivå hade Värmland och Västmanland med 6 procent. Totalt ökade huspriserna i 15 av landets 21 län.

Statistiska Centralbyrån uppskattar den genomsnittliga summan du får betala för ett hus i Sverige idag till 3 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad Antal köp Medelpris
i 1000-tals
kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals
kr
Köpe-
skillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående
månad
1610 4 042 2 633 1 420 1,89  
1611 4 571 2 750 1 472 1,91 1
1612 4 755 2 900 1 540 1,92 1
1701 3 499 2 960 1 560 1,92 0
1702 3 418 2 972 1 563 1,93 1
1703 4 190 2 916 1 530 1,94 0
1704 3 309 2 921 1 506 1,98 2
1705 4 275 2 877 1 464 2 1
1706 6 761 3 080 1 555 2,03 2
1707 4 756 2 849 1 437 2,04 0
1708 5 516 3 042 1 514 2,07 1
1709 5 193 2 981 1 477 2,07 0
1710* 1 793 2 917 1 460 2,08 0

* = Uppgifterna är preliminära