Husköpkraften har stärkts i landet

Husköpkraften i landet stärktes under tredje kvartalet men Stockholm går mot strömmen enligt Swedbanks boindex.

Husköpkraften har stärkts i landet

Aningen lägre huspriser, högre lön och lägre boräntor ska enligt Swedbanks boindex ha stimulerat köpkraften när det kommer till hus i Sverige, förutsättningarna för svenskar att köpa hus har således förbättrats mellan andra och tredje kvartalet.

Svagast husköpkraft har personer boendes i Stockholm, Uppsala eller Helsingborg, i Stockholm har faktiskt husköpkraften till och med försvagats under tredje kvartalet. Så här skriver Swedbank om situationen:

"I Stockholmsregionen krävs nu återigen drygt 1 miljon kronor i årsinkomst för att nå normen och ett Boindex på 100. I verkligheten har Stockholmarna en medianinkomst i hushållet på 725 330 kronor. Därmed är Boindex på 72,3, vilket är en försvagning jämfört med andra kvartalet (74,0) och framför allt jämfört med 2009 då räntenivåerna sjunkit till 1,8 % och Boindex i Stockholmsregionen nådde upp över 90. Stockholmarna betalar nu 20,8 % i bolånekostnader som andel av bruttoinkomsten, att jämföra med rikets 11,7 % och gruppen övriga kommuner på 7,2 %."

Bor du däremot i Örnsköldsvik, Piteå eller Karlskoga kan du räkna in dig i gruppen med starkast husköpkraft.