Ekonomi

Husköpkraften har stärkts i landet

Husköpkraften har stärkts i landet

Husköpkraften i landet stärktes under tredje kvartalet men Stockholm går mot strömmen enligt Swedbanks boindex.

Aningen lägre huspriser, högre lön och lägre boräntor ska enligt Swedbanks boindex ha stimulerat köpkraften när det kommer till hus i Sverige, förutsättningarna för svenskar att köpa hus har således förbättrats mellan andra och tredje kvartalet.

Svagast husköpkraft har personer boendes i Stockholm, Uppsala eller Helsingborg, i Stockholm har faktiskt husköpkraften till och med försvagats under tredje kvartalet. Så här skriver Swedbank om situationen:

"I Stockholmsregionen krävs nu återigen drygt 1 miljon kronor i årsinkomst för att nå normen och ett Boindex på 100. I verkligheten har Stockholmarna en medianinkomst i hushållet på 725 330 kronor. Därmed är Boindex på 72,3, vilket är en försvagning jämfört med andra kvartalet (74,0) och framför allt jämfört med 2009 då räntenivåerna sjunkit till 1,8 % och Boindex i Stockholmsregionen nådde upp över 90. Stockholmarna betalar nu 20,8 % i bolånekostnader som andel av bruttoinkomsten, att jämföra med rikets 11,7 % och gruppen övriga kommuner på 7,2 %."

Bor du däremot i Örnsköldsvik, Piteå eller Karlskoga kan du räkna in dig i gruppen med starkast husköpkraft.