Ekonomi

Hushållen positiva inför bolånetaket

Majoriteten av hushållen uppskattar bolånetaket och anser att det gör skillnad för huspriserna.

När bolånetaket infördes var hushållens stöd minst sagt ljummet, men enligt en ny undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av SEB, så har vindarna vänt. Nu är 70 procent positiva inför bolånetaket och hela 30 procent tycker till och med att det är mycket bra. Fyra av tio bedömer dessutom att huspriserna påverkas stort av bolånetaket. 

Branschen är däremot inte lika positiva. Flera hustillverkare vill justera bolånetaket så att även unga har råd att ta sig in på husmarknaden. Branschorganisationen Trä -och möbelföretagen menar att taket exkluderar vissa grupper från bomarknaden.

- Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår och är den enskilt största orsaken till att folk inte lyckas få sitt drömboende, sade TMF:s Gustaf Edgren i samband med publiceringen av senaste Trähusbarometern.