Ekonomi

HD prövar fall om man som fått sitt hus utmätt

Skatteverket vill sälja ett hus på exekutiv auktion trots att den skuldsatta mannen nu är aktuell för löneutmätning.

En husägare med skulder hos Kronofogden kan komma att tvingas att sälja sitt hus. Mannen, som äger huset tillsammans med sin fru, har inga andra tillgångar för utmätning och Skatteverket vill ha in pengarna direkt - detta trots att mannen fått en provanställning som innebär att han genom löneutmätning skulle kunna vara skuldfri inom 30 månader. Nu väljer Högsta domstolen att pröva fallet.

Mannen fick först domslut emot sig i tingsrätten. Vid det tillfället gick han fortfarande på a-kassa och tingsrätten ansåg det osäkert huruvida han skulle kunna betala av skulden via denna. 

Men hovrätten valde att gå på mannens linje eftersom han vid det laget hade skaffat sig ett jobb. De konstaterade förvisso att det handlade om en provanställning, men också att det inte fanns något som talade emot att den skulle övergå i en fast anställning. De ansåg därför att en löneutmätning vore mer rimligt.

"Enligt artikel 8 i Europakonventionen har den enskilde rätt till respekt för sitt hem. Det krävs därför starka skäl för att utmäta en bostad. Enligt utmätningsordningen bör annan egendom än bostad tas i anspråk för betalning av sökandens fordran, där det är möjligt."

Det är detta beslut som Skatteverket överklagat till Högsta domstolen, och som Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd om.

Husets värde beräknas av Kronofogden till 3 150 000 kronor.

Källa: Dagens Juridik