Ekonomi

Högsta domstolen tycker mål om bostadsförsäljning bör prövas i rätten

Ett par tvistar om försäljningen av en lägenhet efter att de gått isär, nu ger HD prövningstillstånd.

En tvist om en bostadsrätt har kommit att bli samtalsämne i rätten eftersom det saknas vägledande praxis i frågan. Fallet rör ett par som gått isär, där den ena parten vill sälja en lägenhet medan den andra anser att den ska ingå i bodelningen. Personen som vill sälja menar dock på att hon köpte den utanför relationen, att mannen aldrig bott i lägenheten eller betalat räkningar för den. Hon säger även att tingsrätten tidigare fastslagit att hon utgör ensam ägare med kvarboenderätt, och då även rätt att sälja.

Mannen ifråga säger emot. Han påtalar att han visst har bott där under en period och att han då betalat hyra, samt att han har egendom kvar i den. Enligt honom bör den ingå i bodelningen. Om lägenheten säljs vill han att vinsten ska delas mellan dem.

Tingsrätten gick på kvinnans linje och ansåg att hon hade rätt att sälja den. Samtidigt kom de fram till att man inte kan villkora försäljningen såsom mannen önskat. Mannen valde därför att överklaga till hovrätten som i sin tur valde att inte pröva fallet.

Men nu har Högsta domstolen sagt sitt i saken, och de skriver att det saknas vägledande praxis på det här området och därför bör hovrätten visst pröva det. Således ges prövningstillstånd och det återstår därmed att se hur detta faller ut, och hur liknande fall kommer att dömas framöver.

Källa: Dagens Juridik