Juridik

Flygbilder i rak kontrast mot ministerns uttalande

Flygbilder i rak kontrast mot ministerns uttalande

Karusellen med de svartbyggda stugorna på landsbygdsminister Bucht mark spinner vidare.

Medvetet eller omedvetet så har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht misstagit sig gällande årtiondet då hans fyra stugor, som saknar bygglov, uppfördes. I Dagens Nyheters granskning uppgav han först att de inte behövde bygglov eftersom de var friggebodar, men när tidningen påtalade att de låg för långt från hans hus ändrade han sig till att de var byggda under 70- och 80-talet och att det då inte krävdes bygglov. Vilket nu också visat sig vara fel.

Lantmäteriets bilder visar att ingen av stugorna fanns i början av 90-talet. Men när han konfronteras med detta fortsätter han, via sin pressekreterare, att hävda att de fanns där då. Enligt honom var första stugan byggd redan före han köpte skogen av sin pappa. Dock ska skogen vara så tät på flygbilderna att man inte kan se dem. Men via pressekreteraren erkänner han ändå att en av stugorna är byggda under 90-talet.

– Det var då, i början på 80-talet. Slutet på 70-talet eller början på 80-talet. Sedan har de byggts i etapper, den sista på 90-talet, säger pressekreteraren till Dn.se.

Två av stugorna saknar dessutom tillstånd för totalt fyra kaminer.

Landsbygdsministerna ska nu ha lämnat in ansökan om bygglov för stugorna. Men där uppges bara att de är byggda under 70- och 80-talet.