Ekonomi

Ekonomisk smärtgräns för bopriserna snart nådd

Löneutvecklingen följer inte boprisutvecklingen.

Löneutvecklingen följer inte boprisutvecklingen. Foto: Byggahus.se.

Kanske kommer vi snart att få se den överhettade bostadsmarknaden lugna ner sig.

De alltjämt växande bopriserna drar ifrån löneutvecklingen och nu närmar sig gränsen för vad hushållen klarar av att betala för ett nytt hem. Det är Dagens Nyheter som, tillsammans med Svensk Mäklarstatistik, undersökt hur boprisernas utveckling står sig mot medianinkomsterna i landet. Deras siffror visar att smärtgränsen snart är nådd i storstäderna, och att övriga orter står på tur.

– Det är klart att bostadspriserna numera kräver väldigt höga inkomster och det finns en undran över hur vissa hushåll ska ha råd att efterfråga vissa bostäder. Efterfrågan finns inte på samma sätt nu som för något år sedan, kanske för att vi inte har råd, eller för att vi inte vill lägga så pass mycket av den disponibla inkomsten på vårt boende, säger Karin Hellgren, boendeekonom hos SBAB.

Som ett exempel nämns bostadsrätter i Karlskrona. Där har priserna stigit med 77 procent under samma period som medianlönen i kommunen steg med 4,2 procent. 

I analysen i artikeln nämns att en inbromsning av bopriserna redan kan skönjas i Stockholm och Göteborg, främst på bostadsrättssidan än så länge. Men i takt med att det byggs allt fler nya bostäder och med ett eventuellt införande av det skärpta amorteringskravet tror man att man kommer att se liknande effekter även på mindre orter framöver.