Ekonomi

Dyrare att försäkra passivhus

Dyrare att försäkra passivhus

Propositionen om avskaffandet av den obligatoriska byggfelsförsäkringen är nu överlämnad till riksdagen.

Igår överlämnnades propositionen om avskaffandet av den obligatoriska byggfelsförsäkringen över till riksdagen. Går allt som det är tänkt kommer sommarens husbyggare slippa teckna byggfelsförsäkring för mellan 10 000-15 000 kronor om de känner att den inte fyller någon nytta, förslaget väntas träda i kraft 1 juni.

Att ha en försäkring är inte fel, men problemet med byggfelsförsäkringen har varit att den inte fungerat tillfredställande. Den har inte täckt väsentliga delar så som exempelvis utredning av skadeorsak, tvister eller fel som kunnat upptäckas under slutbesiktningen. Avskaffandet ska öppna upp för konkurrens och därmed bättre villkor.

- Byggfelsförsäkringen har inte fungerat som det var tänkt. Det har varit en dyr försäkring som gett mycket lite i utdelning och därför är det dags att avskaffa den. En hel del av de problem kring husbyggen som fanns när försäkringen infördes har dessutom åtgärdats genom bättre lagstiftning på området. Med ett avskaffande av försäkringen blir det billigare och enklare att bygga, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Villaägarnas Riksförbund välkomnar propositionen, men säger samtidigt att det kan komma att leda till att det blir dyrare att försäkra hus med mindre beprövade byggmetoder eftersom premier, löptider och villkor förändras. Som exempel på en hustyp som kan komma att bli dyrare nämner de passivhus. De påtalar också att det finns en risk för att byggherrar väljer bort försäkring när de väljer en beprövad byggmetod, och att det kan leda till höga kostnader för den som råkar ut för problem.

– Det är bra att obligatoriet avskaffas men det kommer att ställa höga krav på småhusbyggare att själva skapa ett heltäckande försäkringsskydd. Skador som byggfelsförsäkringen trots allt ersätter idag, kommer inte att ersättas på hus som i framtiden saknar försäkring, säger Daniel Liljeberg som är chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.