Danskar älskar sina fritidshus i Sverige

Många danskar skaffar fritidshus i Sverige, därefter lägger de nästan en miljard om året på mat och shopping i vårt avlånga land och besöker stugan flitigt.

Danskarna trivs bra i Sverige och bidrar glatt till vår ekonomi, i alla fall om vi vågar tro på den undersökning som gjorts av föreningen danska fritidshusägare (Danske Torpare) och ett analysinstitut. Undersökningen visar att 12 550 danskar köpt fritidshus i Sverige och att de tillsammans lägger cirka 970 miljoner kronor om året på mat och shopping när de besöker sina stugor.

Majoriteten av dem besöker sina fritidshus 43 dygn om året eller 15 gånger per år. ⅓ av dem uppger dessutom att de tycker att gästfriheten och mottagandet i butikerna här är bättre än i Danmark.