Juridik

Boverket tar över tillsynen av energideklarationer

Thomas Johansson, energiexpert på Boverket.

Thomas Johansson, energiexpert på Boverket.

Kommunerna har inte skött tillsynen av energideklarationer tillfredställande, därför tar Boverket över. För husägare innebär det att du måste deklarera inför försäljning, annars riskerar du vite.

Boverket tar med största sannolikhet över tillsynen av energideklarationer. Fram tills nu har kommunerna haft hand om detta men från och med 1 juli kommer ansvaret att lämnas över, detta eftersom kommunerna inte skött uppdraget tillfredställande. Thomas Johansson, energiexpert på Boverket, säger till oss att detta beror på att kommunerna inte haft resurser nog att fullfölja uppdraget.

- Kommunerna har inte haft någon lätt situation, de fick inga resurser. Det är anledningen till att de inte bedrivit så aktiv tillsyn.

Någon gång under kommande vecka förväntas riksdagen rösta igenom regeringens proposition. Det är med andra ord inte 100 procent säkert ännu att det blir så här men Thomas säger att han skulle bli mycket förvånad om det inte blir så.

Även om tillsynen varit undermålig tidigare menar Thomas att de flesta privata husägare skött sin energideklaration före försäljning. Men det blir ändå viss förändring i och med att Boverket tar över.

- Tillsynen kommer även att omfatta husägare framöver, de har inte varit föremål för tillsyn innan utan köparen har kunnat deklarera i efterhand. Vi kommer att ha rätt att förelägga med vite. Men det är inget man gör i förstahand utan man kommer försöka få säljaren att göra deklarationen, förklara att de har en skyldighet. Till syvende och sist får man förelägga en avgift och det är inte fastställt hur stor den kommer att bli, säger Thomas.

Det har dock förts diskussioner och tanken är att den ska motsvara kostnaden för en energideklaration, detta för att säljaren verkligen ska göra en deklaration.