Ekonomi

Bankerna tillämpar amorteringskrav på befintliga bolån

Bankbyten kopplas till amorteringskrav.

Bankbyten kopplas till amorteringskrav.

En rundringning som SVD Näringsliv gjort visar att storbankerna inför amorteringskrav på befintliga bolån när du byter bank.

SVD Näringsliv har talat med flera storbanker som säger att de sätter amorteringskrav även på befintliga bolån när kunderna vill byta bank. Bland bankerna som har infört detta återfinns bland andra SEB, Nordea och Swedbank. Bankbytet gör att det gamla bolånet ses som ett nytt.

En anledning till att befintliga bolån aldrig kom att omfattas av amortingskravet var för att det inte skulle uppstå konkurrenshämmande konsekvenser på bolånemarknaden, att kunderna inte skulle bli låsta till en bank. De experter som SVD Näringsliv talar med säger att den uppkomna situationen strider mot det här.

– Det försvårar och förhindrar ett bankbyte och därför kommer vi att få se ännu större inlåsningseffekter än tidigare, säger Jan Bertoft, ordförande för Sveriges Konsumenter.

Finansinspektionen säger dock att det är helt upp till bankerna själva hur de vill agera kring befintliga bolån.

- Precis som när vi införde bolånetaket så ger vi banken en möjlighet att inte införa amorteringskravet för de kunder som byter bank, men det är banken som gör kreditbedömningen. Från vår sida ser vi ett syfte med att kunder som har höga bolån amorterar, säger Magnus Karlsson, enhetschef för makroanalys hos Finansinspektionen.

Sveriges Konsumenter och Villaägarnas Riksförbund hoppas dock att Finansinspektionen ska ändra sig i frågan. De vill se justeringar i lagen så att det inte riskerar uppstå inlåsningseffekter på bolånemarknaden.

Källa: SVD Näringsliv