Ekonomi

Bakläxa för Finansdepartementets amorteringskrav - igen

Kammarrätten avstyrker även det nya förslaget på amorteringkrav.

Även det nya förslaget på amorteringskrav får tummen ner av kammarrätten i Jönköping, detta trots att finansmarknadsminister Per Bolund för bara en kort tid sedan var säker på att det skulle gå igenom. Han uppgav då att han kollat av med jurister på regeringskansliet och på ansvariga myndigheter, och sett till att lagändringen är förenlig med svensk rättstradition. Även lagrådet ska ha sett över förslaget.

Den promemoria som Finansdepartementet nu lämnat in innehåller ett förslag om att myndigheten ska ha mandat för att meddela föreskrifter om amorteringskrav, något som de tidigare dömts sakna rättsligt stöd för. Politikerna har också enats om att ändra lagen för att de ska få det mandatet. Men med allt på plats, säger kammarrätten alltså återigen nej.

– Amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag. Frågan har en direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.

Det är således andra gången som amorteringskravet stoppas.

– När regeringen nu överväger en lagändring får det inte råda några tveksamheter om att förslaget stämmer överens med grundlagen. Detta är en komplicerad fråga som kräver en grundligare utredning än vad som nu har presenterats, säger Stefan Holgersson.

Kammarrätten ifrågasätter också den delen av förslaget som säger att Finansdepartementet ska behöva inhämta regeringens godkännande innan myndigheten meddelar föreskrifterna. De kallar lösningen för en udda konstruktion.

– Det är en udda konstruktion som inte på något sätt ger ökad legitimitet till förslaget. Den rimliga slutsatsen är att amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag, avslutar Stefan Holgersson.