Ekonomi

Amorteringskravet minskade vår lust att handla byggvaror

Siffrorna för den digitala bygghandeln.

Siffrorna för den digitala bygghandeln. Grafik: Postnord.

De extrema tillväxttalen för e-handeln inom bygg dämpades efter införandet av amorteringskravet.

Fjolåret blev ett bra år för den digitala bygghandeln, trots amorteringskrav och sänkt ROT-avdrag visar Postnords E-barometer. Siffran för branschen var den lägsta på många år, men i relation till andra branscher var utvecklingstalen ändå höga.

Totalt blev årstillväxten 29 procent. Det innebär en försäljning motsvarande 3,6 miljarder kronor. Jämfört med tidigare år är siffran dock inte särskilt hög.

- Under sensommaren började det komma indikationer på att den totala bygghandelns aggressiva tillväxt stannat av och i och med e-barometern Q3 stod det klart att även den digitala bygghandeln mattats av och visade den lägsta siffran på många år. Q4 var bättre men fortfarande låg i en historisk kontext. Framtiden får utvisa om de stora tillväxttalen nu är förbi och byggbranschen blivit en bransch bland andra, skriver Postnord i E-barometern och fortsätter:

- För att kontrastera de mest tungsinta tongångarna bör betonas att det var relativt sina egna extrema tillväxttal som branschen tappade betänkligt under andra halvan av året och att tillväxttakten i den digitala bygghandeln ur ett neutralt perspektiv fortfarande är stark. Bygghandelns e-handelsandel ligger därtill under snittet för sällanköpsvaruhandeln, vilket åskådliggör den tillväxtpotential som den digitala bygghandeln alltjämt har.

Bygghandelns digitala försäljning utgör nu 9 procent av den totala bygghandeln.