Dagens räntebesked: Styrräntan oförändrad

Styrräntan lämnas oförändrad, men fortsatt kommunicerar Riksbanken att 2-3 sänkningar är att vänta senare i år.

Styrräntan blir kvar på 3,75 procent enligt dagens besked från Riksbanken. Beslutet var väntat, och följer de uttalanden som myndigheten tidigare gjort om att fler sänkningar kommer först senare i år. Dock med anmärkning om att inflationsutsikterna är osäkra, och att räntebanan därför kan komma att justeras vid behov.

- Att inflationen inte föll i maj och att Riksbanken valde att inte sänka styrräntan igen nu i juni ger sammantaget ingen anledning att ändra vår tidigare slutsats om att inflationsspöket i svensk ekonomi är bortmotat. De faktorer som bidrog till att dra upp inflationen, som bland annat höga el-, drivmedels-, naturgas- och globala livsmedelspriser, har utvecklats i gynnsam riktning under en längre tid, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Nästa besked om styrräntan kommer i slutet av augusti.

Styrränta
Prognos för styrräntan*
    2024 kv2 2024 kv3 2024 kv4 2025 kv1 2026 kv2 2027 kv2  
  Styrränta 3,87 (3,93)

3,67 (3,70)

3,33 (3,44) 3,08 (3,20) 2,67 (2,70) 2,56  

* Procent, kvartalsmedelvärden