Bygga nytt hus

Ta fram förfrågningsunderlag

Ett förfrågningsunderlag beskriver arbetens ofattlig och kvalitet.

Ett förfrågningsunderlag beskriver arbetens ofattlig och kvalitet. Foto: Colourbox

Med ett bra förfrågningsunderlag säkerställer du att offerterna du får in blir jämförbara.

Om du själv administrerar ditt bygge ska du efter att ritningar och detaljer över inredning är klara, upprätta ett förfrågningsunderlag så att du kan ta in anbud från entreprenörer. 

Ett förfrågningsunderlag är de ritningar och andra beskrivningar som tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitet; dvs en konstruktionsritning som visar på vilket sätt och med vilka material huset ska byggas, en vvs-ritning som visar hur värme och ventilation ska installeras, en inredningsritning som visar hur ni hade tänkt möblera och utifrån den en elritning som visar hur alla elinstallationer ska se ut och placeras (t ex var eluttagen ska sitta och vilka armaturer ni ska använda.

Genom att noggrant upprätta fullständigt förfrågningsunderlag som tydligt redovisar byggets omfattning och kvalitet, skapar du förutsättningar för att få in jämförbara anbud från olika byggmästare. Det är viktigt att du använder dig av professionella konsulter både för att upprätta förfrågningsunderlaget och för att sedan jämföra anbuden. Du kan räkna med att konsultkostnaden medför lägre byggkostnader i ett senare skede, gör du rätt från början behöver du inte gå tillbaka och göra om.