Sundsvall kommun ersätter tomtköpare

Sundsvall kommun sålde tomter som såg byggklara ut, men måste nu betala totalt 237 000 kronor till de 4 familjer som köpt tomterna. Det som såg ut som byggklara tomter var egentligen tillplattade fyllnadsmassor som lagts över över organiskt material så som stubbar och liknande. Tomtägarna blev därför tvungna att gräva ut och fylla igen med bergskross för att inte få mögelproblem längre fram.

Tomtägarna menar att de blev lurade på grund av otydlig förköpsinformation från kommunen. I en artikel i Sundsvalls tidning uppger en tomtägare att de spenderat 107 000 kronor på bergskross, men de ska enligt uppgift inte vara de som är värst drabbade.

Från början hade tomtägarna begärt omkring 500 000 kronor i skadestånd. Kommunen erbjuder nu cirka hälften och familjerna har valt att acceptera detta för att slippa en långdragen rättsprocess.