Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Kommunen delar på spillvatten/dagvatten ledningar i gatan.Tomtägare får ta kostnaden

 1. J
  Medlem · 17 inlägg

  Jimmy_I

  Medlem
  Min kommun genomför en stor förändring genom att lägga nya rör i gatan där man delar på spillvatten och dagvatten. I dagsläget går dagvatten i spillvatten rören.

  Kommunen har nu informerat att husägare längs gatan är berörda och måste på egen hand ombesörja nya rör för anslutning för dag/spillvatten alt. låta dagvatten stanna kvar på tomten i en kista eller liknande. Kostnaden och arbetet får man stå för själv.

  När jag frågade kommunens handläggare vilket regelverk eller liknande dom lutar sig på för att kunna lägga denna kostnaden på husägare fick jag ett ytterst fluffigt svar. Jag har för avsikt att följa gällande reglemente med allt vadet innebär med kostnader men då vill jag att kommunen ska påvisa detta för mig som tomtägare.

  Mina frågor är:
  1. Kan kommunen belasta tomtägaren för de kostnader det innebär att gräva, lägga rör och ansluta till kommunens ledningar
  2. Om ja, vilket regelverk, paragraf eller dylikt åberopar man då?
  3. Vad blir potentiell konsekvensen om jag inte är villig att bekosta detta?
  4. Har någon upplevt samma sak och vad var er erfarenhet då?
  Som jag nämnde så kommer jag att följa regelverket men då det troligen handlar om tiotusentals kronor för att genomföra detta så är det inget jag bara säger ja till för att kommunen "tycker" att det ligger på mig för att jag äger tomten.
   
 2. H
  Medlem · Karlskrona · 7 011 inlägg

  huggan

  Medlem
 3. K
  Medlem · Skåne · 493 inlägg

  Kortling

  Medlem
  Jag har varit med om detta och tvingats åtgärda det.
  Käftade inte för vi behövde ändå dränera om så det skulle grävas upp ändå.
   
 4. ARJU
  Husägare · Mellansverige · 258 inlägg

  ARJU

  Husägare
  Jag tycker du har en lite konstigt frågeställning på första punkten.

  Kommunen belastar inte dig med någonting, de erbjuder sig att ta hand om ditt dag och spillvatten och har möjligtvis informerat om kostnaden.
   
 5. prototypen
  Medlem · Västerbottens län · 17 318 inlägg

  prototypenPremiumikon: Hand

  Medlem
  Det är inget nytt, när vi fick kommunalt VA 1967 så fick man inte koppla dagvatten till avloppet så det är nog inget nytt påfund.

  Är det pengar som bekymrar dig så finns den billiga lösningen att plugga takavvattningen och släppa ut vattnet på gräsmattan, har gjorts i 100 år.
  Protte
   
 6. E
  Medlem · jämtland · 21 832 inlägg

  elmont

  Medlem
  Mycket vanligt, när man bygger nytt får man oftast välja att ta hand om sitt regnvatten eller betala och ansluta till kommunens dagvatten.
   
  • Laddar…
 7. J
  Medlem · 9 750 inlägg
  Att det delas på spill och dagvatten beror på att reningsverken inte har möjlighet att rena dom stora mängder som kommer, sen är det så att om kommunen drar dagvattenrör och du kopplar på,måste du kanske betala en anslutningavgift för dito om inget annat sägs. Kolla upp det så det inte ska betalas extra för anslutningen, kan vara en större peng. Kanske kommunen drar röran och erbjuder påkoppling gratis. I annat fall så ska fastigheten ombesörja eget för dagvatten med grop/stenkista. Nu finns det en lag om att varje fastighet ska ta hand om sitt dagvatten själv, eller till ledning i gatan.
   
 8. N
  Tillbyggare · Karlskrona · 2 036 inlägg

  NoOne2k

  Tillbyggare
  Jag har skickat ett antal sådana ålägganden till fastighetsägare på jobbet. Det är aldrig roligt att vara den som kommer med besked som medför kostnader, men oftast så fåt man en kvalitetshöjning och bättre installation. Som andra har påpekat så är det vattentjänstlagen och ABVA som styr det hela. Har du dessutom dräneringen kopplad till spillvattnet så riskerar du att fylla den med skitvatten om det skulle bli stopp i ledningen. Hur gammla är ledningarna, kanske börjar de närma sig sin tekniska livslängd? Jag rekommenderar alla fastighetsägare som gör jobbet att även passa på att byta vattenledningen om den är av galvade rör när det ändå är uppgrävt.
   
  • Laddar…
 9. N
  Medlem · Östergötland · 626 inlägg

  Nalleman64

  Medlem
  D.v.s. precis som vi som bor på landet gör och som fungerar alldeles utmärkt.
   
 10. P
  Medlem · Uppsala · 81 inlägg

  pwb

  Medlem
  Hur stor tomt har du och när dränerade du senast?

  Här i området är tomterna 700-1000 kvm och dagvattnet leder man helt enkelt ut på lämplig del av gräsmatta.

  Bra för miljön, ekonomin och kräver lite arbetsinsats.
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 180 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det ska ju också sägas att tanken med upplägget i vattentjänstlagen är att kommunmedlemmarna ska ha representation genom kommunalvalen. T ex ABVA tas i kommunfullmäktige och sätter spelreglerna för brukandet av VA-tjänsterna. Tanken är att vi kommunmedlemmar ska ha en levande diskussion kring t ex våra gemensamma VA-system och vad som ska göras och inte och sen ska politikerna slutligen ta beslutet. Men tyvärr är väl ofta vår kommundemokratiska modell rätt utsatt för en kultur med massans ointresse, ideologier, partipolitik och de styrandes bunkerisolering. Då lär futtigheter som enorma infrastrukturfrågor inte hamna i fokus vid de kommunala valen.
   
 12. S
  Medlem · stockholms · 224 inlägg

  spamb

  Medlem
  Sedan finns det ABVA i kommunen (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) förrutom LAV som reglerar tydligt vad som får släppas i spilledning. Och det är inte dagvattnet. Du kan käfta emot hur länge du vill men kommer ändå till slut att vara tvungen att separera på dagen och spill. Tror du verkligen att kommunala tjänstemän hittar bara på saker och ting utan stöd i lagen bara för att jävlas med dig?
   
  • Laddar…
 13. P
  Medlem · Uppsala · 81 inlägg

  pwb

  Medlem
  Vi borde i grunden ha mycket mycket mindre kommuner/municipalsamhällen som inte hade ansvar för välfärden utan nästan enbart infrastruktur och byggnadsfrågor. Finansierat via fastighetsavgiften. Så var de förr och då var närdemokratin bättre.
   
 14. E
  Medlem · jämtland · 21 832 inlägg

  elmont

  Medlem
  Men som sagt det är ju helt frivilligt att ansluta sig till dagvatten avloppet.
   
 15. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 12 154 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Nu var det väl precis det TS inte trodde, utan han ville bara veta var och hur frågan var reglerad.

  Men eftersom du ändå lyfter frågan: jag tror att byråkratin som maskin ofta hittar på saker utan större nytta som den är tämligen likgiltig för om det av den enskilde upplevs som om byråkraterna bara jävlas med en. Som anförts ovan är den kommunala byråkratins anonymitet ett problem.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.