Juridik

Par fick ja till sina husplaner av mark- och miljödomstolen

Efter många turer i rätten får ett par i Ljusdal nu tillbaka sitt bygglov.

Det kan löna sig att ta striden vidare från länsstyrelsen, detta lärde sig precis ett par i Ljusdal. Trots grannarnas överklagan och medhåll från länsstyrelsen, får de nu klartecken för att få bygga sitt hus på den mark som tidigare varit så omdiskuterad. Det är mark- och miljödomstolen som väljer att upphäva länsstyrelsens beslut.

Konflikten startade i februari i år då ett antal grannar i området valde att överklaga parets bygglovsbesked till länsstyrelsen. Men mark- och miljödomstolen menar att ett bostadshus på marken inte skulle hota produktiv jordbruksmark eller påverka de allmänna intressena och natur- och kulturmiljövärden, vilket länsstyrelsen ansåg att det skulle göra. Således får paret nu bygga sitt hus - förutsatt att ärendet inte överklagas och prövas i högsta instans.

Källa: Helahalsingland.se