Bygga nytt hus

Miljöforskning: Industriellt målat trä slår putsad fasad på fingrarna

Industriellt målade träfasader ger 30 procent mindre miljöpåverkan än målade putsade fasader. Detta visar forskningen från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Miljöforskning: Industriellt målat trä slår putsad fasad på fingrarna

En målad träfasad släpper ut 30 procent mindre växthusgaser än en målad putsad fasad visar ny forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet. Över en 50-årig livscykel konstaterar forskarna en total beräknad mängd klimatpåverkande utsläpp om 6,1 kg CO2eq/m2 för industriellt målad träfasad och 8,8 kg CO2eq/m2 för målad putsad fasad.

En stor del, 56 procent, av klimatpåverkan från den målade träfasaden står färgen för. 

- Som studien visar bör framtida produktutveckling för målade träfasader inriktas på färgsystemens materielinnehåll, framställning, användning och mängd för att minimera klimatpåverkan ytterligare, säger Erik Arén som är den som utfört studien.

I den målade putsade fasaden utgör dock färgen bara 30 procent av klimatpåverkan.

Tidigare studier har visat liknande resultat men då fokuserat på husets konstruktion.