Många vill bygga småhus

Småhusbyggandet tog ordentlig fart under förra året.

Under lång tid såg det mörkt ut för hustillverkarna, men under 2014 tog småhusbyggandet fart igen. Slutsiffrorna för 2014 visar på en 27-procentig ökning jämfört med föregående år, totalt påbörjades det 8 400 småhus. Den ökningen ser dessutom ut att eskalera ytterligare i år. 

- Den här utvecklingen när det gäller nybyggandet är väldigt positiv och huvudsakligen resultatet av en uppdämd efterfrågan. Men ett eventuellt införande av amorteringskrav riskerar att få den här positiva utvecklingen att avstanna, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

TMF oroar sig även över det sänkta ROT-avdraget och hur det kommer att slå mot företag så som exempelvis fönster- och dörrföretag.

- Den nyligen föreslagna sänkningen av ROT-avdraget är en regelförändring som riskerar att slå hårt mot dessa företag, och mot de som levererar till exempel golv och trappor, säger David Johnsson.