Juridik

Kommunen letar olagliga byggen längs stränderna

En granskning visar att strandskyddet inte följts på flera håll i Svedala kommun, här finns både olagliga bryggor och byggnader.

Svedala kommun i södra Sverige genomför just nu en granskning av hur strandskyddet efterföljs. Det innebär att de nyligen låtit ta flygfoton längs kommunens stränder, och fotografierna har därefter analyserats och jämförts med äldre flygfoton från 1948 - vilket är 2 år innan strandskyddet infördes.

Resultatet från granskningen visar att det byggts både olagliga bryggor, sjöbodar och andra byggnader. 

– Alla som äger strandmark kommer att få ett brev med en uppmaning om att visa att man har fått dispens från strandskyddet för eventuella byggnadsverk. Den som inte har ett dispensbeslut måste ansöka om sådant, säger Sverker Nordgren, ordförande i kommunens bygg- och miljönämnd, till Sydsvenskan.

Några hot om straffavgifter blir det inte, däremot kan personer som brytit mot strandskyddet tvingas riva de olagliga byggnaderna.